นายพงศกร ควรรู้ดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-9977782

Poll

พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

สนับสนุนถุงยังชีพ สำหรับกลุ่มที่กักกันตัวเองที่บ้านจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ตาลสุม นำถุงยังชีพมอบให้กับชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงที่แยกกักกันตัวเองที่บ้าน จากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019(โค วิด-19) ตามชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 1) หมู่ที่ 1 บ้านม่วงโคน ต.ตาลสุม จำนวน 5 ชุด 2) หมู่ที่ 2 บ้านดอนรังกา...

[ 07-02-2565 ] Hits:72

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางสาธารณะบริเวณชุมชน บ้านปากเซ หมู่ 13

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา 0๙.00น.เป็นต้นไป นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   เข้าร่วมทำความสะอาดพร้อมชาวบ้านในชุมชน บริเวณบ้านปากเซ หมู่๑๓

[ 04-02-2565 ] Hits:78

ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ผ่านภูวงศ์ อำเภอตาลสุม

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม นายพงศกร ควรรู้ดี รองปลัด นายจิรภัทร เจริญปพิชญา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ร่วมพีธีบวงสรวงเจ้าปู่ผ่านภูวงศ์ ณ.บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าปู่ผ่านภูวงศ์ พร้อมทั้งนาขันหมากเบ็งไปสักการะเจ้าปู่

[ 10-01-2565 ] Hits:83

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ