ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      "บ้านตาลสุม" เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ ผู้นำหมู่บ้านในอดีตส่วนใหญ่ มีความรู้ ความสามารถ เฉลียวฉลาด พาชาวบ้านปลูกต้นตาลไว้ บริเวณหัวไร่ปลายนา รวมถึงริมฝั่งลำแม่น้ำมูลจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าบ้าน "ตาลชุม" ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "ตาลสุม"

      ตำบลตาลสุม เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยได้แยกออกจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอตาลสุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2521 และยกฐานะเป็นอำเภอตาลสุม เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 ตำบลตาลสุม มีเขตการปกคองจำนวน 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขตรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลตาลสุม เป็นพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3, บางส่วนของหมู่ที่ 5, บางส่วนของหมู่ที่ 10 และ บางส่วนของหมู่ที่ 11 สภาพทั่วไปของตาลสุม เป็นที่ราบสูง หมู่บ้านตั้งอยู่ตามแนวฝั่งแม่น้ำมูล ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 35 กิโลเมตร

 

Poll

พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ