ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายสุคม พิมพดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ตาลสุม นำถุงยังชีพมอบให้กับชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงที่แยกกักกันตัวเองที่บ้าน จากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019(โค วิด-19) ตามชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้

1) หมู่ที่ 1 บ้านม่วงโคน ต.ตาลสุม จำนวน 5 ชุด

2) หมู่ที่ 2 บ้านดอนรังกา ต.ตาลสุม จำนวน 3 ชุด

3) หมู่ที่ 6 บ้านดอนตะลี ต.ตาลสุม จำนวน 11 ชุด

4) หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วย ต.ตาลสุม จำนวน 9 ชุด

5) หมู่ที่ 9 บ้านแก่งกบ ต. ตาลสุม จำนวน 7 ชุด

6) หมู่ที่ 12 บ้านค าไม้ตาย ต.ตาลสุม จำนวน 3 ชุด

7) หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวรรค์ ต.ตาลสุม จำนวน 8 ชุด

8) หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งเจริญ ต.ตาลสุม จำนวน 21 ชุด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา 0๙.00น.เป็นต้นไป นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

 

เข้าร่วมทำความสะอาดพร้อมชาวบ้านในชุมชน บริเวณบ้านปากเซ หมู่๑๓

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม นายพงศกร ควรรู้ดี รองปลัด นายจิรภัทร เจริญปพิชญา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ร่วมพีธีบวงสรวงเจ้าปู่ผ่านภูวงศ์ ณ.บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าปู่ผ่านภูวงศ์ พร้อมทั้งนาขันหมากเบ็งไปสักการะเจ้าปู่

    จุดสกัดความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 ณ.บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. นาโดย นายอาเภอตาลสุม นายอมร พรมสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่พร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ จาก องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง,องค์การบริหารส่วนตาบลคาหว้า,องค์การบริหารส่วนตาบลนาคาย,องค์การบริหารส่วนตาบลจิกเทิง,องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง ณ.บริเวณลานสนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุม

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นำโดย นายพงศกร ควรรู้ดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล , รองปลัด อบต. และ พนักงานส่วนตาบล , พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาดอกไม้สด ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 06.30 ณ.หน้าที่ว่าการอาเภอตาลสุม

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , ปลัด , รองปลัด และ พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางสาธารณะและสิ่งสาธารณะ โดยการทำความสะอาดไหล่ถนน และปลุกต้นทองอุไร  บริเวณถนนสมเด็จ ( ตั้งแต่บ้านม่วงโคน ถึง บ้านโนนค้อ ต.ตาลสุม ) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบลต่าลสุมได้จัดทำโครงการ " ปฎิบัติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณที่เข้าพักอาศัยสำหรับกักกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 "

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม 2564 ณ.บริเวณเขตพื้นที่ตำบลตาลสุม

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ