หัวหน้าส่วนราชการ

นายพงศกร ควรรู้ดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-9977782

นายจิรภัทร เจริญปพิชญา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-9996636

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวนิภาลักษณ์ พันธุวัฒน์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 091-0122152

นางปวิภา ภักค์เดชานนท์

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 064-1964289, 093-6536353

นายสุรพันธ์ โสภารักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 087-7780197

นางสาวอัญชลี เชื้อกรุง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-9770573

จ่าสิบโทวิรัตน์ พันธ์สุข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 085-0266500

Poll

พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ