กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอัญชลี เชื้อกรุง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 081-9770573

พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพิสมัย มากดี

ครู คศ.1

นางหนูผัด แดงกัณหา

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวจีรญาดา ผ่านแสนเสา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางรุ่งทิพย์ พิศชาติ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรอนงค์ นิลพงษ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Poll

พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ