วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560 09:53

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 4

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 489,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 426,000 บาท

Poll

พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ