วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 09:53

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 2 ทาางเข้าวัดดอนม่วง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 2 ทาางเข้าวัดดอนม่วง ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 499,400 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 493,000 บาท

Poll

พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ